تبلیغات
وبلاگ فرامرز جلوه گر - علوم زیست__فصل اول
صفحه اصلی
فید خوان
ارتباط در یاهو مسنجر
فروشگاه سایت
آرشیو مطالب
عضویت در سایت
تماس با ما

وبلاگ فرامرز جلوه گر

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

وبلاگ فرامرز جلوه گر

نکات و سوالات متن درس و پاسخ به پرسش و تحقیق
به همراه نمونه سوالات هماهنگ کشوری و نمونه سوالات تستی
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
مطالب این پست نوشته خود من است و از هیچ وبلاگ دیگری گرفته نشده
کلیه سوالات متن درس:
1-برای خطای حواس پنجگانه یک مثال بیاورید.
خطای بینایی : پدیده سراب
خطای چشایی:چای داغ تلخ احساس نمیشود.ولی اگر همان چای سرد مصرف شود تلخ به نظر میرسد
خطای شنوایی:هنگامی که در کوهستان فریاد میزنید صدای خودتان را دریافت خواهید کرد.
2-روش علمی چیست؟مراحل روش علمی را به ترتیب بنویسید.
محققان معمولا برای حل علمی مسایل و یافتن پاسخ برای پرسش های خود،روشی را به کار میبرد که به آن روش علمی میگویند.
مراحل روش علمی عبارت اند از:
1-تعریف مسئله
2-جمع آوری اطلاعات
3-فرضیه سازی
4-آزمایش فرضیه
5-ثبت یافته ها
6-تفسیر یافته ها،نتیجه گیری و نظریه سازی
3-فرضیه چیست؟
فرضیه یعنی حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده،درباره علت پدیده ای زده شود.
4-چرا محققان کار خود را از صفر شروع نمیکنند؟
زیرا کارهای یک محقق اساس کار محقق دیگر قرار میگیرد.
5-آزمایش کنترل شده چیست؟
آزمایش کنترل شده آزمایشی است که در آن دو آزمایش یکسان به طور همزمان انجام میشوند و همه عواملی که بر این آزمایش ها موثرند،به جز یکی از آن ها یکسان است.
6- فرانچسکو ردی نظریه خلق الساعه را باطل کرد.
7-ون هلمونت چه نظریه ای را ارائه داد ؟نظریه آن در  چه باره بود؟
ون هلمونت نظریه خلق الساعه را ارائه داد.او یک پیراهن کثیف را به همراه چند دانه گندم در گوشه ای قرار داد.پس از 21 روز تعدادی موش در اطاف آن مشاهده کرد.او به این نتیجه رسید که موش ها خود به خود از پیراهن کثیف و دانه های گندم پدید آمده اند.
8-اشتباه ون هلمونت در نظریه خلق الساعه چه بود؟
این بود که آزمایش خود را کنترل نکرده بود.
9-دانشمندان پس از ون هلمونت چه نتیچه ای از او گرفتند؟
نتیجه گرفتند:
1-همه ی عواملی که بر آزمایش موثرند را کنترل کنند.
2-پژوهشگر باید در نظر داشته باشد که عقاید او قبل از آزمایش،بر نتیجه گیری ان آزمایش اثر داشته باشد.
10-ردی با انجام چه آزمایشی نظریه خلق الساعه را رد کرد؟
او نخست مقداری گوشت را در هوای آزاد گذاشت.چند روز بعد جانوران کرمی شکلی در گوشت گندیده پیدا شدند.این جانوران چند روز بعد به پیله و سپس به مگس تبدیل شدند.ردی متوجه شد که از پیله هایی که شکل آن ها متفاوت بود،مگس های متفاوتی خارج میشود.
پس نظریه او این چنین بود:نوزادان کرمی شکل از ذرات ریزی که مگس ها روی گوشت فاسد بر جای میگذارند،به وجود می آیند.
ردی برای آزمودن این نظریه آزمایشی طراحی کرد:او قطعاتی گوشت را درون چند ظرف انداخت و درب برخی از آن ها را پوشاند.
چند روز بعد مشاهده کرد که در ظرف های در باز نوزادان مگس ظاهر شدند،درحالی که درون ظرف های در بسته،نوزاد مگسی پیدا نمیشد.
او از این آزمایش نتیجه گرفت:((مگس خود به خود از گوشت گندیده به وجود نمی آید،بلکه هر مگس حاصل تخم گذاری مگسی دیگر است.))
11-آیا محققان همیشه،همه مراحل روش علمی را قدم به قدم می پیمایند؟
خیر،همیشه نه
اساس کار یک محقق کار های محقق دیگر است.
12-ردی در کدام مرحله از روش علمی متوجه شد که از پیله هایی که شکل آن ها متفاوت بود مگس های متفاوتی خارج میشود؟
جمع آوری اطلاعات
از آنجا که دانشمندان در مرحله دوم از روش علمی دست به آزمایش و مشاهده میزنند،در نتیجه ردی در این مرحله مشاهده کرد که از پیله هایی که شکل آن ها متفاوت بود،مگس های متفاوتی خارج میشود.
13-اشتباه ون هلمونت در نظریه پیدایش خود به خودی در کدام مرحله از روش علمی به وقوع پیوست؟
در مرحله چهارم(آزمایش فرضیه) به علت عدم کنترل آزمایش دچار خطا شد.
14- منظور از علوم زیستی پایه ای چیست؟مثال بزنید.
پژوهش هایی که به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت میگیرد.مثلا تحقیق درباره چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان،بدون در نظر گرفتن کاربرد های آن در زندگی تحقیق پایه ای است.
15-منظور از علوم زیستی کاربردی چیست؟مثال بزنید.
پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده ی انسان از پدیده های زیستی،برای زندگی بهتر صورت میگیرد.مثلا چگونگی استفاده از قوانین وراثت، برای به دست آوردن گیاهان یا جانورانی که مشخصات مطلوبی دارند.
16-چرا محققان انتظار ندارند پاسخ های همه پرسش های خود را با روش علمی به دست آورند؟
زیرا آنان میدانند روش علمی فقط برای موضوع هایی کاربرد دارد که بتوان آن ها را در آزمایشگاه یا در طبیعت مشاهده،اندازه گیری و آزمایش کرد.
17-کدام علوم بیشترین کاربرد در علوم زیست را دارند؟
شیمی و فیزیک از علومی هستند که بیشترین کاربرد را در علوم زیستی دارند.
پرسش و تحقیق
نظریه پیداش خود به خودی ماده زنده از ماده غیر زنده پس از انتشار کتاب ردی نیز از بین نرفت و تا زمان پاستور طرفدارانی داشت.
لویی پاستو با آزمایش خود این نظریه را به طور قطعی باطل کرد. درباره این آزمایشات تحقیق کنید.
آزمایش پاستور
 از در دهانه بالن حاوی آبگوشت از لوله دارای انحنا استفاده نمود در این صورت محیط همچنان سترون باقی می‌ماند ولی زمانی که محتویات را با خمیدگی لوله تماس می‌دادند و دوباره به محیط بازمی‌گرداندن ریزاندامگان‌ها در محیط پدیدار می‌گشتند که این آزمایش باعث رد کامل نظریه پیدایش خود به خود شد.[۱]

2-آیا میتوان پاسخ همه پرسش های آدمی را با استفاده ا روش علمی بدست آورد؟چرا؟
خیر،مانند جواب سؤال16
3-عده ای عقیده دارند اگر برای گاو های شیرده موسیقی پخش کنند بیشتر شیر میدهند.این فرضیه را چگونه میتوان آزمایش کرد؟
دو گروه از گاو های مشابه را انتخاب کرده و سپس برای یک گروه موسیقی پخش میکنیم و گروه دیگر را در جایی که موسیقی نباشد قرار میدهیم.سپس در زمان شیر دهی میزان شیر هر دو گاو را اندازه گیری میکنیم.اگر افزایش میزان شیردهی  قابل توجی به گاوی که موسیقی گوش  کرده به وجود آمده بود نتیجه میگیریم که پخش موسیقی برای شیر دهی گاو ها مفید است.
4- هنگامی که آزمایش انجام میدهیم ، باید همه متغیر ها، به جز یکی از آن ها مورد آزمایش است،ثابت و بدون تغییر باشند.این کار چه لزومی دارد؟
این کار باعث میشود تا تغییرات احتمالی بقیه متغیر ها اثری بر نتیجه آزمایش نداشته باشد. و اثر خالص متغیر مورد نظر به دست آید.

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
نمونه سوالات هماهنگ کشوری

1-      آیا می توان پاسخ همه پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟

پاسخ: خیر (25/0) چون روش علمی فقط برای موضوعاتی کاربرد دارد که بتوان آن را در آزمایشگاه یا طبیعت مشاهده، اندازه گیری یا آزمایش کرد.( 5/0)

2-     در آزمایش های ردی که برای رد تفکر خلق الساعه انجام گرفت و دوم روش علمی مراحل اول و دوم روش علمی را مشخص کنید.

پاسخ: مرحله ی اول : تعریف مسئله که آیا ممکن است بدون مگس ای دیگر مگسی خود به خود از گوشت فاسد به وجود آید یا نه؟(5/0) مرحله ی دوم : جمع آوری از اطلاعات، او مقداری گوشت را در هوای آزاد گذاشت چند روز بعد جانورانی کرمی شکل در آن پیدا شدند. این کرم ها پس از چند روز به مگس تبدیل شدند. او سپس گوشت های جانوران مختلف را به این روش آزمایش گرد و اطلاعاتی به دست آورد.(5/0)

3-     ردی برای بررسی علت فاسد شدن گوشت:

الف- چه فرضیه ای پیشنهاد کرد؟                ب- چگونه این فرضیه را آزمایش مرد؟

پاسخ: الف – نوزادان کرمی شکل از ذرات ریزی که مگس های دیگر بر روی پوشت بر جای می گذارند به وجود می آیند.(5/0)

ب- مقداری گوشت را به قطعاتی تقسیم کرد و در درون چند ظرف شیشه ای انداخت. روی بعضی از آنها را پوشاند ولی دهانه­ برخی از آنها را باز گذاشت. (5/0)

4-     چرا معمولاً محققان کار های خود را از صفر شروع نمی کنند؟

پاسخ: زیرا معمولاً کار های محققین قبلی (25/0) اساس کار محققین دیگر قرار می گیرد.( 25/0)

5-     الف- فرضیه را تعریف کنید.

ب- در روش علمی پس از مرحله ی فرضیه سازی چه مرحله ای قرار دارد؟

پاسخ: الف- حدس و گمانی است(25/0) که بر پایه ی اطلاعات به دست آمده (25/0) درباره ی علت پدیده ای زده می شود(25/0). ب- آزمایش فرضیه (25/0).

6-     الف- یک مثال از خطای شنوایی و یک مثال از خطای بینایی بنویسید.

ب- پژوهش های علوم زیستی کاربردی به چه منظور انجام می شوند؟

پاسخ: الف- سراب، سوت کشیدن گوش (25/0) یا هر مثال دیگر (25/0)  ب- برای استفاده ی انسان از پدیده های زیستی برای زندگی بهتر (5/0).

7-     آزمایش کنترل شده چه آزمایشی است؟

پاسخ: آزمایشی است که در آن دو آزمایش یکسان(25/0) به طور همزمان انجام می شود(25/0) و همه ی عواملی که بر آزمایش موثرند(25/0) به جز یکی که مورد تحقیق می باشد.(25/0)

8-    پژوهش های علوم زیستی به چند شاخه تقسیم می شوند؟ نام برده برای هر یک مثالی بزنید.

پاسخ: کاربردی(25/0) مثل چگونگی استفاده از قانون وراثت(25/0) - پایه ای(25/0) مثل چگونگی به ارث رسیدن صفات (25/0) یا هر مثال صحیحی دیگر.

9-     اهمیت تعریف مسئله در روش علمی چیست؟

پاسخ: بدون مشخص کردن حل مسئله حل کردن و پیمودن مراحل دیگر هم امکان پذیر نیست . (5/0)

10-    روش علمی را تعریف کنید.

پاسخ: روش منطقی است(25/0) که مانند پله های نردبان از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده است.(25/0)

سوالات تستی

1-      در تفکر علمی آدمی برای یافتن پاسخ پرسش های خود از کدام استفاده می کند؟

الف- خرافات     ب-  حدس و گمان       ج- جادوگری       د- واقعیت ها و منطق

2-     چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟

الف- آزمایش فرضیه    ب- جمع آوری اطلاعات       ج- فرضیه سازی      د- نظریه سازی

3-      پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظوری صورت می گیرد؟

الف- شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی

ب- زندگی بهتر

ج- به دست آوردن گیاهان و جانورانی با بازدهی بیش تر

د- استفاده ی انسان از پدیده های زیستی

4-     چگونگی رشد سلول تخم لوبیا تا تشکیل دانه لوبیا جزء کدام شاخه زیست شناسی است؟

الف- بافت شناسی      ب- تکامل    ج- رویان شناسی       د- ژنتیک

5-      کدام گزینه نادرست است؟

الف- یکی از نقایص مطالعات فرانچسکو ردی این بود که وی آزمایشات خود را کنترل نکرد.

ب- حدس و گمانی راکه بر پایه ی اطلاعات به دست آمده در باره ی علت پدیده ای زده می شود، فرضیه می گویند.

ج- ارسطو معتقد بود که هر موجود به طور خود به خود ،از ماده ی غیر زنده پدید می آید.

د- روش علمی فقط برای موضوعاتی کاربرد دارد که بتوان آن ها را در آزمایشگاه یا طببیعت مشاهده و اندازه گیری یا آزمایش کرد.

6-     در روش علمی ، بعد از آنکه در مورد مسئله ای ،حدسی زده شد ،نوبت به کدام مرحله می رسد؟

الف- ثبت نتایج             ب- آزمایش              ج- جمع آوری اطلاعات            د- ثبت یافته ها

7-     کدام یک از گزینه های زیریکی از مهم ترین نقص های آزمایش ون هلمونت می باشد؟

الف- او نتوانست نتایج آزمایش را اندازه گیری کند.

ب- آزمایشات خود را ثبت نکرد.

ج- تکرار کردن آزمایشات خود.

د- او آزمایشات خود را کنترل نکرد


اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در گوگل پلاس اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در یاهو اشتراک گذاری در دیگ اشتراک گذاری در دلی سوز اشتراک گذاری در فرند فید

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

درباره سایت

به این وبلاگ خوش آمدید!
این وبلاگ برای آموزش درس های اول دبیرستان ساخته شده است.
در این سایت همه مطالب کتاب ها قرار دارد و شما میتونانید با نوشتن نام درس مورد نظر خود در جستجوی وبلاگ مطالب را دریافت کنید.
من فرامرز جلوه گر دانش آموز اول دبیرستان مدرسه نواب صفوی شهرستان سربیشه هستم و از تمامی دست اندر کاران و معلمان عزیز و سخت کوش این مدرسه نهایت سپاس رو دارم

پشتیبانی آنلاین

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه است؟امکانات سایت

آموزش کلیه دروس اول دبیرستان

تغییر تم


انتخاب رنگ تم

سبک کانتینر

انتخاب الگوی پس زمینه

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image