تبلیغات
وبلاگ فرامرز جلوه گر - دین و زندگی__درس یازدهم
صفحه اصلی
فید خوان
ارتباط در یاهو مسنجر
فروشگاه سایت
آرشیو مطالب
عضویت در سایت
تماس با ما

وبلاگ فرامرز جلوه گر

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

وبلاگ فرامرز جلوه گر

کلیه مطالب درس یازدهم دین و زندگی
*
*
*
نکات ریز درس
کلیه سوالات متن درس
تفکر در احادیث
اندیشه و تحقیق
*******************************
مطالب نوشته بنده است و از هیج وبلاگی گرفته نشده
لطفا رد پایی نیز از خود بجا بگذارید.

تصاویر زیباسازی نایت اسکیننکات ریز نهفته در درس

1. بقای بر میثاق ، رشد و کمال ما و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می انجامد .
2. راه وفای به میثاق ، مراقبت از ان است . مراقبت یعنی زیر نظر داشتن ، دقت و توجه .
3. مراقبت از سه جنبه اصل و کیفیت و نیت عمل ضروری است .
4. شخص مراقب باشد به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته عمل کند و هیچ یک از اجزای آن از دست نرود .
5. میزان تاثیر عمل به کیفیت آن بستگی دارد .
6. مهمترین جنبه هر عمل نیت آن است . تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است .
7. با ارزیابی و محاسبه میزان موفقیت به دست می آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت روشن می شود
8. بهترین زمان محاسبه در پایان هر روز و قبل از خواب است .
  

سوالات متن درس

1-مراقبت به چه معناست؟با مثال توضیح دهید.

مراقبت به معنی زیر نظر گرفتن،دقت و توجه داشتن است.عهدی که در ابتدا بسته میشود مانند کودکی نوپا نیازمند مراقبت جدی است تا از آسیب ها و تهدید های گوناگون و بیرونی درامان ماند و استوار و محکم شود.

2-امام علی(ع) درباره مراقبت از عهدی که بسته میشود چه فرموده اند؟

امام علی (ع) میفرمایند:گذشت ایام آفاتی به دنبال دارد و موجب پراکندگی در تصمیم ها و کار ها میشود.

3-ابعاد مراقبت را نام ببرید.

1-مراقبت از اصل عمل

2-مراقبت از کیفیت عمل

3-مراقبت از نیت و انگیزه عمل

4-منظور از مراقبت از اصل عمل چیست؟با مثال توضیح دهید.

شخص باید مراقب باشد در درجه اول به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته، عمل کند.به طوری که هیچ یک از اجزای اصلی آن فرو گذار نشود.به طور مثال، در هنگام ادای نماز باید دقت کند، تمام واجبات نماز را به درستی انجام دهد و نگذارد نماز او باطل شود.

5-مراقبت از کیفت عمل را ضمن مثالی توضیح دهید.

مقدار موثر بودن یک عمل به کیفیت آن بستگی دارد.برای مثال،مطالعه مؤثر وقتی انجام میشود که در شرایط مناسب و همراه با دقت و توجه باشدهمچنین کسی که انفاق میکند باید مراقب باشد آبروی شخص مستحق را نریزدو بر او منت نگذارد.

پس برای اینکه در کار های خود به نتیجه مطلوب برسیم و تاثیر آن را احساس کنیم، باید مراقب باشیم که آن ها را به بهترین صورت انجام دهیم.

6-برای اینکه در کار های خود به نتیجه مطلوب برسیم و تاثیر آن را احساس کنیم، باید .................................................... انجام دهیم.

مراقب باشیم که آن ها را به بهترین صورت

7-مقدار مؤثر بودن یک عمل به.................... بستگی دارد.

کیفیت انجام آن

8-مهمترین جنبه ی هر عمل کدام است و چگونه باید از آن مراقبت کنیم؟

مهمترین جنبه هر عمل،نیت یا قصدی استکه از انجام آن داریم.باید در عمل خود اخلاص داشته باشیم و آن را آلوده به هدف های دنیوی نکنیم.برای مثال:اگر ما به دیگران کمک میکنیم،این کمک وقتی موجبات رستگاری ما را فراهم میکند که برای خودنمایی نباشد،بلکه آن را صرفا برای خدا و از روی وظیفه شناسی انجام دهیم.حال اگر هدف ما خودنمایی باشد،نه تنها به کمال ما کمک نمیکند،بلکه ما را از رسیدن به رستگاری هم باز میدارد.

9-جاهای خالی زیر را با توجه به سخنان امام علی(ع) پر کنید.

الف)آفت یک عمل........................آن است.

ب)اعمال انسان به وسیله.................صعود میکند و بالا میرود.

ترک اخلاص

اخلاص

10-امام علی(ع) چه کسانی را خوشبخت میداند؟

امام علی(ع) میفرمایند:

خوشا به حال کسی که علم و عملش،دوستی و دشمنی اش،گرفتن و ترک کردنش،سخن گفتن و سکوتش را برای خداوند خالص کند.

11-تاثیر یک عمل در رشد معنویت انسان به چه چیزی بستگی دارد؟

تاثیر یک عمل در رشد معنویت انسان به قصد و نیتی است که عمل کننده در دل دارد.

12-چرا باید از نیات خود مراقبت کنیم و نگذاریم که به اهداف کوچک آلوده شوند؟

زیرا نیت ما باید رضایت خدا و رسیدن به رستگاری باشد و نباید از نیت های پست و کوچک آلوده شود.

13-ضمن مثالی نشان دهید که چگونه هدف های خوب میتوانند کنار یکدیگر قرار گیرند.

نباید فراموش کرد که نیت های خوب میتوانند همسوی با هم قرار گیرند.برای مثال:دانش آموزی که برای آسایش مردم و پیشرفت کشور درس میخواند،از آنجا که میداند خدا این عمل را دوست دارد و در راستای رضایت اوست،سعی بیشتری میکند و چنین دانش آموزی نه تنها به جامعه کمک میکند،بلکه خودش به پاداش معنوی و اخروی و رضایت خداوند هم رسیده است.

14-امام صادق(ع)چه کسانی را در زمره بیداران میداند؟

کسی که با مراقبت،قلب خود را از غفلت حفظ کند و نفسش را با نظارت از شهوت حفظ نماید و عقل خود را با کسب آگاهی از جهل مصون دارد، در زمره بیداران است.

15-محاسبه چیست و هدف از آن چه میباشد؟

بعد از مراقبت نوبت به محاسبه میرسد تا میزان موفقیت در عمل به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود.درواقع محاسبه برای این است که انسان نباید برخود آسان بگیرد و نسبت به اشتباهات خویش بی توجه باشد.

16-بخشیدن در چه هنگام شایسته و خوب و در چه هنگام نا شایست است؟

آن کس که از خطای دیگران میگذرد، کرامت و بزرگواری نشان داده،اما کسی که گناه و خطای خود را نادیده میگیرد ، ضعف و زبونی خود را در مقابل آن ثابت کرده است.

17-رسول خدا درباره رسیدگی به حساب ها در قیامت چه میفرمایند؟

رسول خدا(ص)میفرمایند:

به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آن که به حساب شما برسند.

18-امام کاظم(ع) در باره محاسبه اعمال چه فرموده اند؟

امام کاظم(ع)می فرمایند:

کسی که در هر روز کار های خود را محایبه نکند از ما نیست.

19-بهترین زمان برای محاسبه اعمال....................است.

در پایان هر روز و قبل از خواب

 ردیف            پیام آیات                                                                             آیات                                  
 1 در روز قیامت به حساب ها دقیقا رسیدگی میشود. انبیاء47
 2 امکان ندارد در محاسبه قیامت به کسی ظلم شود.زیرا کسی که به حساب ها رسیدگی میکند از همه چیز آگاه و برای حسابرسی به تنهایی کافیست. انبیاء47 

 3 برخی میپندارند نیکو کارند در حالی که زیان کارند.اینان کسانی هستند که در زندگی دنیای خود،غرق شده اند. کهف 103 و 104
 4 هر کس باید مواظب باشد که برای آخرت خود چه اندوخته است. حشر 18

 اگر میان این پیام ها ارتباط برقرار کنیم،میتوانیم به این پیام کلی برای زندگی برسیم:شرط وفای به عهد و رسیدن به هدف داشتن تقوا می باشد


تفکر در احادیث
 حدیث              پیام
 1-مَن حاسَبَ نَفسَه وَقَفَ عَلی عُیوبِه و اَحاطَ بِذُنوبِه وَ استَقالَ الذُّنوبَ و اَصلَحَ العُیوبمحاسبه موجب آگاهی بر عیوب و تسلط بر گناهان و رهایی از آن ها می شود
2-ثَمَرَتُ المُحاسَبَتِ صَلاحُ النّفس محاسبه موجب خود سازی می شود.
 3-مَن حاسَبَ نَفسَه سَعِدَ هر کس اعمالش را محاسبه کند خوشبخت میشود
 اندیشه و تحقیق
1. چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟ 
برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد . 
2-بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟ 
باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : 1. اصل عمل 2. کیفیت عمل 3. نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند . 
3-چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟
کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند . 
4-چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟
آیا این موضوع با این سخن پیامبر(ص)ارتباط دارد که میفرماید((اِنَّمَا الاَعمالُ بِانِّیات.))
بله.بنا بر صورت مسئله و گفته ی پیامبر
کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند . 
5-آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟ 
آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده است و نشانه کرامت و بزرگواری است اما آسان گیری نسبت به اشتباهات خود ، نشانه حقارت و زبونی در مقابل گناه است .
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در گوگل پلاس اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در یاهو اشتراک گذاری در دیگ اشتراک گذاری در دلی سوز اشتراک گذاری در فرند فید

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

درباره سایت

به این وبلاگ خوش آمدید!
این وبلاگ برای آموزش درس های اول دبیرستان ساخته شده است.
در این سایت همه مطالب کتاب ها قرار دارد و شما میتونانید با نوشتن نام درس مورد نظر خود در جستجوی وبلاگ مطالب را دریافت کنید.
من فرامرز جلوه گر دانش آموز اول دبیرستان مدرسه نواب صفوی شهرستان سربیشه هستم و از تمامی دست اندر کاران و معلمان عزیز و سخت کوش این مدرسه نهایت سپاس رو دارم

پشتیبانی آنلاین

آمار سایت

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه است؟امکانات سایت

آموزش کلیه دروس اول دبیرستان

تغییر تم


انتخاب رنگ تم

سبک کانتینر

انتخاب الگوی پس زمینه

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image